Golf Etiquette Quick Reference

139 kr

Golfens etikettregler dvs hur man uppför sig på ett korrekt sätt under spelet samt på och omkring golfbanan.

I golfen är sportsmanship och korrekt uppförande en av sportens grundstenar. Försäkra dig om att ditt uppförande är korrekt och enligt reglerna. Samma snabba fliksystem som övriga böcker i serien ger snabba svar på det man behöver veta.
Endast på engelska.

I lager